Isonevan suoalue, 2,6 km / 0,9 km

Pomarkku

OutdoorsSatakunta-Wildlife-Icon-Green
Nähtävyydet
  • Edustava lintusuo

» Lataa esite

Pituus:

2,6 km ja 0,9 km

 

  • Tiedot
  • Palvelut
  • Kartat ja oppaat

Uppoudu luonnon tarkkailuun

 

Isonevan suoalueelle on helppo saapua, se sijaitsee aivan valtatien kupeessa Pomarkussa, Porin ja Kankaanpään välissä. Alueelle on hyvät opasteet ja pitkospuita pitkin liikkuminen on miellyttävää. Alueelle pääsee hyvin julkisella liikenteellä, joko Porista tai Kankaanpäästä.

Isonevan suoalueelta löytyy kaksi eri pituista, helppokulkuista reittiä. Lyhempi reitti on 0,9 km ja pidempi reitti on 2,6 km. Pidemmän reitin varrelta löytyy lintutorni.

Reittien varrelta löytyvät hyvät opasteet alueen luonnosta: maaperästä ja suosta, kasvistosta sekä eläimistöstä.

Alueen luonto

Isonevan suon kasvillisuus on vähäravinteiselle suolle tunnusomaista. Varvuista yleisimpiä ovat vaivaiskoivu, juolukka, suopursu, variksenmarja ja suokukka. Pallosara ja rahkasara ovat alueelle tunnusomaisia. Isonevalla kasvaa runsaasti pyöreälehtikihokkia sekä pitkälehtikihokkia. Lisäksi alueella kasvaa myös jonkin verran suomuurainta eli lakkaa.

Isoneva on edustava lintusuo. Lajistoltaan mielenkiintoisimpia ja runsaimpia ovat allikkoalueet ja vetiset avonevat. Kahlaajia alueella on runsaasti, suolla pesii säännöllisesti liro, punajalkaviklo, kapustarinta, töyhtöhyyppä ja kuovi. Vesilinnuista alueella pesii ainakin jouhisorsa, sinisorsa, telkkä ja tavi. Muita alueella pesiviä lajeja ovat mm. kurki, lapinharakka ja eteläisessä Suomessa harvinaistunut riekko sekä useat soille tyypilliset varpuslinnut kuten keltavästäräkki. Alueella on useita teerien soidinpaikkoja ja muuttoaikoina suo on suosittu kurkien levähdysalue.

Tietoa Isonevan suosta

Isoneva kuuluu suoyhdistelmätyyppinä Rannikko-Suomen kermikeitaisiin. Iältään Isoneva on suhteellisen nuori ja soistumista tapahtuu edelleen. Suurin osa alueesta kuuluu valtion soidensuojelualueeseen ja osa jäljelle jäävästä on mukana valtion soidensuojeluohjelmassa.

Yhteystiedot

Alue sijaitsee valtatie 23:n varrella 4 km Pomarkusta Porin suuntaan. Polun alussa on suuri pysäköintialue.
Alueelle on myös helppo päästä julkisella liikenteellä.

TUOTEKORTTI TULEE MYÖHEMMIN

Lintutorni

Opasteet alueen luonnosta